Ir arriba
Alfesan - construccións, reformas e interiorismo

PASSIVE HOUSE O PASSIVHAUS

Construccións con baixo consumo enerxético

Passivhaus Alfesan

Que é o Passive House?

Unha Casa Pasiva, Passive House ou Passivhaus, é un estándar de construción creado en 1988 polo físico alemán Wolfgang Feist e o sueco Bo Adamson, profesor da Universidade de Lund. Trátase dun tipo de vivenda creada para manter as condicións altmosféricas ideais no seu interior logrando un aforro enerxético que oscila entre o 70% e o 90% respecto a unha vivenda convencional. Os cinco principios que o acompañan son: excelente illamento térmico, carpinterías de altas prestacións (triplo acristalamento, baixa transmitancia e correcta instalación), ausencia de pontes térmicas, hermeticidade do aire e ventilación mecánica con recuperación de calor. Calquera nova construción, con independencia do seu tamaño e uso, pode edificarse segundo os estándares Passivhaus.

Beneficios para a saúde

As Casas Pasivas, Passive Houses o Passivhaus, constitúen todo un exemplo de sustentabilidade. Non son boas unicamente no plano económico, senón tamén no social e ambiental. Numerosos estudos avalan a idoneidade para a saúde dos habitantes deste tipo de casas, xa que a súa renovación intelixente do aire, a súa incidencia da luz solar e a súa construción con materiais naturais e menos contaminantes que os convencionais axudan a previr e reducir enfermidades e infeccións das vías respiratorias como a fibromialxia ou a asma, entre outras.

Canto custa unha Casa Pasiva?

A construcción dunh casa pasiva ten un sobrecusto estimado dun 5% respecto a unha vivenda convencional. As diferenzas poden chegar, mesmo, ata o 15% naquelas Passivhaus do segmento inmobiliario prime. E é que o incremento do prezo vén determinado, na maioría dos casos, polos acabados elixidos, deseño, localización da futura vivenda ou nivel de coñecemento técnico do arquitecto e construtora elixida.

Canto aforro a longo prazo supón apostar por este estándar?

A pesar deste sobrecusto, convén ter en conta o gran retorno do investimento de construír unha casa pasiva. Neste caso, destacan tres factores:

 • Revalorización do inmoble. Un edificio certificado co estándar Passivhaus ten unha revalorización estimada dun 20%.
 • Amortización a medio prazo polo aforro enerxético. Por exemplo: unha vivenda de 120 m² gasta en calefacción uns 1.500€ anuais de media, e unha casa pasiva das mesmas características pode chegar a gastar 150€ ¡ata un 90% menos!.
 • Gastos de funcionamento. Cando os custos enerxéticos redúcense ata preto do cero, o propietario do inmoble protéxese das fluctuaciones de prezos do mercado da enerxía.

Existe certificado Passivhaus para rehabilitación?

Si, o seu equivalente é a certificación EnerPHit, tamén expedida polo Passivhaus Institut. O obxectivo deste tipo de rehabilitacións é lograr a maior redución de demanda enerxética posible. Cun carácter máis flexible que o certificado Passivhaus ao ter en conta as dificultades que entraña o proceso de rehabilitación dun edificio existente, mantén moitos dos seus principios e aplica solucións específicas que se adaptan ás particularidades das construcións para rehabilitar.

Casas pasivas construídas

Cada vez son máis os clientes que nos solicitan este tipo de construcións, aos poucos iremos incorporando máis casas e edificios construídos segundo os estándares Passivhaus.

Cinco boas razóns para ter unha casa pasiva

 • Excelente illamento térmico.
 • Xanelas e portas de altas prestacións.
 • Ausencia de pontes térmicas.
 • Ventilación mecánica con recuperación de calor.
 • Estanqueidade do aire.

Cinco boas razóns para ter unha casa pasiva

Como obter o certificado enerxético de casa pasiva?

En 1996 nace o Passivhaus Institut en Darmstadt (Alemaña), entidade xestora dos certificados para casas pasivas. Para que este organismo conceda este recoñecemento, é necesario cumprir con estes catro requisitos:

 • Demanda de enerxía primaria (calefacción, auga quente e electricidade): < 120 kW/m² por ano.
 • Demanda de enerxía en calefacción e refrixeración: < 15 kWh/m² ao año.
 • Estanqueidade ao aire: n50 < 0,6 / h.
 • Transmitancia térmica da envolvente: U = 0,8 W/m²K en muros con xanelas, e U = 0,15 W/m²K en muros opacos.

Para a súa obtención, un técnico homologado en Passivhaus deberá verificar durante a fase de proxecto e de obra que se cumpren os requisitos establecidos. Este especialista será o encargado de remitir a documentación pertinente ao Passivhaus Institut ou a unha entidade certificadora avalada por esta institución (Passivhaus Certifier)

Passivhaus Institut

SERVIZOS ALFESAN

Servizos - Obra privada

Obra privada

Construción de vivenda nova, pavimentos, reformas, promocións, rehabilitación, casas pasivas, etc.

Servizos - Obra pública

Obra pública

Traballos realizados en complexos deportivos, rede de saneamento, rutas de sendeirismo, pavimentos, etc.

Servizos - Xestión de comunidades

Xestión de comunidades

Estamos especializados en obras para comunidades de veciños como fachadas, cubertas, pintura, etc.

Servizos - Multiservizos

Multiservizos

Ademais ofrecemos servizos de enxeñería, carpintería, fontanería, electriciad, pladur, etc.

Solicítenos orzamento sen ningún compromiso pulsando aquí

As cookies permítennos ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, acéptase o uso que facemos das cookies. ACEPTAR  pulsar aqui para máis información.